Princesa 49

L’edifici del carrer Princesa 49, al centre de la ciutat de Barcelona, estava buit. No l'ha comprat un fons d'inversió. No esdevindrà ni un hotel ni un bloc de pisos per a turistes. Hem acompanyat el procés de transformació de l'edifici i de participació de les usuàries en aquesta experiència de Model de Cessió d'Ús de la cooperativa Sostre Cívic.

 

"Princesa 49: Context"

Curt documental (i animació) que vol contextualitzar el projecte de Princesa 49 de la cooperativa d'habitatge Sostre Cívic en el barri i districte en el qual es troba, Ciutat Vella, a Barcelona.  Ens parla de l'especulació, la compra d'edificis sencers per part de fons d'inversió, la gentrificació i la massificació turística que imperen i fan fora a veïns i veïnes. Contextualitza d'aquesta manera aquesta experiència de Model de Cessió d´Ús, trencadora, en un barri on la situació de l'habitatge és, per molts, desesperada.

Emès al programa DOCs de betevé al febrer de 2018

"Princesa 49: Participació"

Curt documental (amb animació) que parla de la participació de les usuàries de Princesa 49 en el disseny del propi habitatge i en la decisió sobre l'ús dels espais comuns. "És un projecte molt diferent, no et donen les claus i ja està, sinó que hem participat des del principi", així comença a explicar-ho una de les usuàries.

Emès al programa DOCs de betevé al febrer de 2018

 

El projecte: "Princesa 49"

El tema que tracta el projecte “Princesa 49”: una altra manera d’accés a l’habitatge” és la difusió del Model de Cesió d´Ús, o model Andel, que es basa en una cooperativa d’usuaris i habitatges on la propietat dels immobles resideix en mans de la cooperativa a la vegada que els seus membres es beneficien d’un ús indefinit i transferible de l’habitatge a canvi d’una entrada inicial retornable i una quota mensual assequible. És un model ben arraigat en països com Dinamarca i poc conegut al nostre. El model Andel es basa en la participació activa dels socis pel funcionament de la cooperativa, creant així un sistema democràtic en quant a presa de decisions i un teixit social i cooperatiu molt ric.

Per parlar-ne, ens hem centrat en l’edifici del carrer Princesa número 49, actualment en desús i que, a través de la gestió i rehabilitació que està duent a terme la cooperativa d’habitatge Sostre Cívic, passarà a ser habitat en règim de cessió d’ús, tornant així la vida al barri i aconseguint trencar, ni que sigui només amb aquestes 5 vivendes, la inèrcia generalitzada dels últims anys al barri del Born cap a l’especulació, gentrificació i massificació turística. Les habitants de ‘Princesa 49’ són les protagonistes del procés de decisió i creació dels espais que habitaran; a partir de processos de participació, es busca trobar un model convivencial.

Hem realitzat  2 curts documentals: "Princesa 49: Context" i "Princesa 49: Participació". Els audiovisuals volen ser una eina de visibilització d’una altra manera d’habitar i de viure, fonamentada en una ciutadania lliure, responsable, participativa i activa.

Hem realitzat projeccions dels audiovisuals i debats posteriors per a oferir espais de reflexió i recerca de solucions a la vulneració del dret a l’habitatge i el dret a la ciutat a Barcelona. Princesa 49 ofereix un exemple positiu de model no especulatiu en un barri que ha patit de manera especialment greu la gentrificació i les conseqüències de la massificació turística. Les projeccions i debats s'han dut a terme a la cooperativa d’habitatge Sostre Cívic amb l’objectiu d'arribar a persones interessades en el model MCU, i a possibles futurs membres de noves cooperatives d’habitatge.

Per a fer possible aquest projecte comptem amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i Sostre Cívic.

El teaser del documental de Princesa 49 va ser part de l’exposició Piso Piloto al CCCB — http://www.cccb.org/es/exposiciones/ficha/piso-piloto/128989

Princesa 49 ha estat sel·leccionat per l’assessoria de projectes de l’Alternativa — http://alternativa.cccb.org/2015/es/profesionales/asesoramiento-proyectos/

Presentació del projecte documental de Princesa 49 a Barcelona a Sostre Cívic al desembre de 2017.