Transparència

Fora de Quadre està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 27614 i en el Registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGDs), gestionat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), amb el número 433.

Disposem d'una estratègia d'Educació per a la Justícia Global (PDF) i d'unes línies estratègiques, objectius i reptes (PDF).

La junta directiva actual està formada per Maria Ortiz (presidenta), Anna Masllorens (secretaria) i Cesc Mas (tresoreria). De conformitat amb allò que preveu l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la junta de l’entitat no rep cap mena de retribució.

Formem part de Lafede.cat, la Xarxa Educativa en Suport a les Persones Refugiades i de la Xarxa BCN Antirumors.

Aquest és el balanç econòmic de l'entitat del passat 2019.