Temàtiques: Drets humans

CEHDA: Lluitant pel dret a migrar

Vídeo que pretén donar difusió a la tasca de CEHDA a Catalunya

CEHDA és una organització no governamental fundada l’any 2007 per persones ghaneses residents a Catalunya amb l’objectiu de millorar les condicions de vida
de persones africanes en general a Catalunya i a Ghana, així com la creació de vincles interculturals que ajudin a trencar estereotips i promoguin una societat mes humana.

Realitzat per Fora de Quadre en 2019.