Cicle de Cinema i Drets Humans per a INS 2018

El projecte de Cinema i Drets Humans planteja sis sessions educatives a través de l’audiovisual sobre els drets humans dels ciutadans i estan adreçades a joves d’entre 14 a 18 anys. Es tracten quatre temes diferents que estan relacionats amb la memòria democràtica, pau i drets humans.

Concretament es treballen els següents temes:

  • Pobresa i desigualtats al món
  • Orientació sexual i identitat de gènere
  • El racisme
  • La violència contra la dona

A les sessions es planteja el tema a través de fragments audiovisuals de pel·lícules, documentals, animació, etc. i es fan dinàmiques de grup també participatives al voltant de diferents aspectes dels valors que vulguem destacar. A cada sessió comptem amb la participació d’entitats i/o persones expertes en la matèria, com SOS Racisme, Medicus Mundi, o Ca l'Aurèlia.

Es tracta de reflexionar sobre els drets humans plantejant preguntes, posant en dubte creences o prejudicis, qüestionant la realitat per tal que l'alumnat raoni de manera crítica el sistema establert i puguin extreure conclusions pròpies.

A més a més, oferim al professorat material pedagògic pre i post-sessió de les diferents matèries perquè pugui fer activitats entorn al tema escollit abans i després de la sessió i poder aprofundir-hi. També donem recursos varis com webs de referència per seguir treballant, un llistat de pel·lícules i documentals, glossari, etc.

Tot aquest material pedagògic està vinculat a les competències bàsiques del Currículum d’Ensenyament. Però no només el lliguem als diferents àmbits curriculars, sinó que treballem de manera clara les competències transversals de l’educació en valors i emocions a través de l’empatia que genera el mitjà audiovisual, posant-nos a la pell de l’altre i reflexionant sobre el que ens suggereix o ens fa sentir.

Aquest projecte és possible gràcies a l'Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona

i a la Diputació de Barcelona.

Sessió 1. La pobresa i Desigualtats al Món

La pobresa és un tema que amaga molts mals endèmics de la nostra societat: acaparació de la riquesa, explotació laboral, desigualtat social, privatització dels recursos bàsics, manca d'oportunitats igualitàries per a tothom... Hem debatut aquests i molts altres temes amb joves de l’institut XXV Olimpíada de Barcelona i de l'INS Premià de Mar. A partir de fragments de documentals, hem debatut sobre pobresa i riquesa, colonialisme, globalització, desigualtats al món... I també, de manera més concreta, sobre el nostre consum de roba i mòbils per apropar-nos a la realitat darrera la seva producció. Ens ha acompanyat Iván Zahinos, director de projectes de l'ONG Medicus Mundi que ha pogut compartir històries de primera mà de la seva experiència amb l’ONG a Moçambic i Salvador.

Sessió 2. Orientació sexual i identitat de gènere

Els/les joves dels instituts LluisVives, Bcn Congres, Rambla Prim i Miquel Tarradell de Barcelona han participat activament en la sessió de Cinema i Drets Humans que hem realitzat sobre orientació sexual i identitat de gènere. Ha estat un grup molt heterogeni format per joves de 4 instituts diferents i, després de veure un curtmetratge i fragments d’una pel·lícula de ficció, hem pogut intercanviar opinions i debatre sobre els prejudicis que encara ens condicionen quan parlem d’orientació sexual. També hem fet un pas endavant per conèixer les diverses identitats de gènere i intentar trencar amb el binarisme predominant, ajudats pel visionat de curts documentals i un videoclip. Ens ha acompanyat Damian Díaz, psicòleg, educador social i activista trans, que en primera persona ens ha parlat de la seva experiència com a home trans i ha aconseguit connectar d'immediat amb el nostre públic.