Temàtiques: Drets humans

Goteo sobre càncer de pulmó

Nous enfocs en la lluita contra el càncer de pulmó

Des de Fora de Quadre hem col.laborat amb la realització del vídeo “Nous enfocs en la lluita contra el càncer de pulmó”, realitzat per fer una campanya de crowdfunding a Goteo. L’estudi es realitza des de la Universitat de Barcelona i l’Hospital Clínic.

Fora de Quadre ha filmat el vídeo d’aquesta campanya que pretén recaptar 14.500 euros per tal de finalitzar els estudis científics que s’estan duent a terme per joves investigadors i que, sense mecenatge, no seran possibles.

El càncer de pulmó és un dels tipus més freqüents de càncer. Tot i que el càncer de pulmó engloba varis subtipus de tumors clarament diferenciats a nivell histològic, la majoria de pacients continuen rebent el mateix tractament indistintament del seu subtipus de càncer. Aquesta limitació, juntament amb el fet que l’eficàcia dels tractaments disponibles hagi millorat molt poc en els darrers 40 anys, explica en part perquè el càncer de pulmó continua sent la principal causa de mort per càncer.

Tradicionalment, la progressió del càncer de pulmó s’ha associat quasi exclusivament a l’adquisició de mutacions en les cèl.lules canceroses. Sens dubte, aquestes mutacions són necessàries per al desenvolupament del tumor. No obstant, estudis realitzats els darrers anys han mostrat que la progressió tumoral no en té prou amb les cèl.lules canceroses ja que aquestes no són autosuficients. Per contra, s´ha vist que moltes de les molècules necessàries per a que les cèl.lules canceroses creixin, envaeixin altres teixits o es tornin resistents als tractaments són proporcionades per altres tipus de cèl.lules “no canceroses” que s’acumulen al voltant de les cèl.lules canceroses.

Encara més, hi ha força evidències que aquestes cèl.lules veïnes “no canceroses” tenen una funció inicialment protectora contra la progressió tumoral, però acaben sent “corrompudes” per les cèl.lules canceroses per a que treballin en benefici del tumor.El nostre jove equip de recerca està investigant intensament desdel 2010 el tipus més abundant de cèl.lules veïnes “no canceroses”: el fibroblast. Per fer-ho ha creat una col.lecció de fibroblasts de pacients amb els principals subtipus de càncer de pulmó, i ha identificat alteracions moleculars específiques per cada subtipus. Aquests resultats són molt prometedors perquè poden reflectir alteracions o “formes de corrupció” a nivell molecular, les quals poden facilitar el desenvolupament de teràpies específiques per cada subtipus de càncer de pulmó.

La notícia també va aparèixer el dia 13 d’octubre de 2014 als informatius de BTV
http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/10/13/investigacio-cancer-de-pulmo/