Perdre el fil

D’on ve la roba que vesteixen els bombers o el personal sanitari? Sota quines condicions s’ha produït? Perdre el fil és un documental que mostra les condicions de treball en el sector del tèxtil que adquireixen les administracóns públiques.

El documental mostra les condicions de treball dels treballadors/treballadores en fàbriques que produeixen roba de treball per a les empreses proveïdores dels poders públics i vol promoure un enfocament més coherent per al desenvolupament tenint en compte la relació entre el desenvolupament i el comerç just, l’aplicació de dels drets humans, la dimensió social de la globalització i el treball decent.

El projecte documental s’emmarca dins la campanya “Roba Neta” que duu a terme Setem-Catalunya i que, amb aquest projecte, pretén que en adquirir roba de treball, les autoritats públiques – principalment administracions locals – tinguin en compte criteris socials en la licitació i en els processos de selecció d’ofertes, encoratjant als seus proveïdors a avaluar, verificar i, si és necessari, millorar les condicions laborals en les seves cadenes de subministrament o producció a través d’un procés voluntari, progressiu i sostenible.

Perdre el fil pretén augmentar l’atenció dels mitjans en el desenvolupament i en el treball decent. Proposa la mobilització de la ciutadania i les ciutats per a promoure l’adquisició de roba de treball socialment responsables per part de les administracions. Es tracta d’un projecte finançat per la UE que lidera SETEM-Catalunya i que l’any 2011 va dur a terme la nostra associació.